ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град. Денят  05.02.2019 г. /вторник/ е  междусрочна ваканция. Учениците да се явят за учебни занятия за втори срок на 06.02.2019 г. в 8,00 ч. /сряда/, съгласно седмичното разписание за втори учебен срок, което ще бъде публикувано на сайта на училището на 28.01.2019 г. /понеделник/.

РУО
МОН