ВНИМАНИЕ! НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ! ВАЖНО!

уВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със спиране на водоподаването на 29.09.2021 г., сряда, от 9.00 до 21.00 ч., съгласно писмо на „Софийска вода“, вх. № 87/27.09.2021 г.Ви уведомяваме, че 200 ОУ намалява времетраенето на часовете и междучасията по график, съобразно заповед на директора. Предоставяме на вашето внимание заповедта и графика.

Заповед с график