ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на първокласници,

         Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години

– Удостоверение за настоящ адрес

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца

– Удостоверение за раждане на детето.

 

 

Цялата информация за кампанията е в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages

Заявление за кандидатстване в 200 ОУ „Отец Паисий“ на следния линк:

zajavlenie I kl. 2020-2021

Заявленията изпращайте на  :  bs200lz@abv.bg