Приложение 4 - Добри практики

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме ви, че на  19.09.2017 г. от 17,30 ч. ще се проведе обща родителска среща в салона на училището, а от 18,00 ч. – по класове. Ще се радваме на присъствието на всички вас.

Приложение 4 - Добри практики

Превенция на агресията

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията Приложение 3 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуацииПриложение 4 – Добри практики